hero-animation

Stworzenie
platformy
łączącej
freelancerów
i
zleceniobiorców

UX / UI DesignWebBrandingMarketing

Opis projektu

WorkConnecttoinnowacyjnaplatformainternetowazaprojektowanawcelułączeniafreelancerówiklientówwpłynny
iwydajnysposób.Głównymcelemplatformyjestułatwienieprocesuwyszukiwania,zatrudnianiaiwspółpracyzfreelancerami,jednocześnieumożliwiającfreelanceromprezentowanieswoichumiejętności,oferowanieusługigenerowaniefakturdlaklientów,nawetjeśliniemająswojejdziałalnościgospodarczej.

KlientWorkConnect
Zakres pracyUI / UX DesignDevelopmentBrandingMarketing
Data2023
workconnect6
workconnect7

Wyzwanie

Stworzenieprzyjaznegodlaużytkownikaplatformę,którauprościprocesznajdowaniapracydlafreelancerówlubichzatrudniania.Umożliwieniefreelanceromoferowaniaswoichusługiefektywnegogenerowaniafaktur,nawetbezformalnejkonfiguracjibiznesowej.Wspieraniekwitnącejiwspółpracującejspołecznościfreelancerówiklientów.Zapewnieniebezpieczeństwaipoufnościdanychitransakcjiużytkowników.

workconnect9
workconnect10

Wystawianie faktur bez posiadanie firmy

toistotnaczęśćplatformyWorkConnect,któraumożliwiafreelanceromwydawaniefakturzaświadczoneusługinawetwprzypadku,gdynieposiadająformalniezarejestrowanejfirmy.Tenmodułstawianaprostotę

iwygodę,eliminujączbędnebiurokratyczneproceduryiumożliwiającpłatnościodklientówwsposóbbezproblemowy.

workconnect1
workconnect14
workconnect2png

Panel klienta

tocentralnaczęśćplatformyWorkConnect,któraumożliwiaklientomzarządzanieswoimkontem,projektami,fakturami,zleceniamiorazkomunikacjązfreelancerami.Jesttointeraktywnypulpitsterujący,któryumożliwiaklientompełnąkontrolęnadichdoświadczeniemnaplatformie.

workconnect4

Jestem bardzo zadowolony z usługi świadczonej przez firmę Snazzy. Ich profesjonalizm i zaangażowanie przyczyniły się do osiągnięcia efektu, który spełnił nasze oczekiwania i zyskaliśmy pozytywne opinie od klientów.

Mateusz Skrzyniarz

Mateusz Skrzyniarz
Co-Founder, WorkConnect

Podsumowanie

Pointensywnych2miesiącachpracynadnowymprojektemstronyinternetowej,osiągnęliśmyzamierzonycel,którybyłzgodnyzoczekiwaniaminaszegoklienta.Wefekcienaszychwysiłkówudałosięwydobyćpożądanyefekt,któryzostałdokładniesprecyzowany
iomówionynapoczątkuprojektuprzeznaszegoklienta.

Pozostałe projekty

Masz pomysł? Stwórzmy go razem!

Używamy plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Politykę prywatności. Klikając "Akceptuję", wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej informacji