hero-animation

Harmonogram
mobilnej
zbiórki
odpadów

UX / UI DesignApp

Opis projektu

MojeOdpadytoinnowacyjnausługa,któraumożliwiamieszkańcomGminiMiastefektywnezarządzanieodpadaminaswoichurządzeniachmobilnych.Jesttomobilnyharmonogramodbioruodpadów,którypełnikluczowąrolęwramachkompleksowejplatformyodpadowejWaste24.

KlientMoje Odpady
Zakres pracyUI / UX Design
Data2023
moje-odpady-new-2
moje-odpady-new-3
moje-odpady-new1
moje-odpady-new5
moje-odpady-new6
moje-odpady-new4

Wyzwanie

NaszprojektzostałstworzonyzmyśląospełnieniuoczekiwańnaszegoklientapoprzezgruntownąprzebudowęinterfejsuużytkownikaorazusprawnienieUX.Naszymgłównymcelembyłostworzenienowoczesnegoiatrakcyjnegowygląduprojektu,któryjednocześniesprostaróżnymgrupomwiekowymorazzapewniłmaksymalnąintuicyjnośćdlaużytkowników.

moje-odpady10
moje-odpady4
moje-odpady5
moje-odpady6
moje-odapady9

Zespół Snazzy perfekcyjnie odpowiedział na nasze potrzeby, wykazał się kreatywnością, zaangażowaniem i elastycznością, co pozwoliło na dostarczenie nam doskonałego designu dla naszej aplikacji mobilnej.

Mateusz Gawin

Mateusz Gawin
Founder, Moje Odpady

Podsumowanie

Wefekcienaszychwysiłkówudałonamsięstworzyćprojekt,którynietylkosprostałoczekiwaniomklienta,aletakżedostarczyłużytkownikomnowoczesneiintuicyjnedoświadczenie.NaszestaraniawzakresieprzebudowyUXorazprzygotowanianowoczesnegoUIzaowocowałyprojektem,którymożezpowodzeniemprzyciągaćróżnegrupywiekowe.

Jesteśmydumnizosiągniętychrezultatówiprzekonani,żenaszapracaprzyczynisiędosukcesuprojektu.Naszzespółjestgotowydodalszejwspółpracyidostosowaniaprojektudoewentualnychzmianinowychpotrzeb.

Pozostałe projekty

Masz pomysł? Stwórzmy go razem!

Używamy plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Politykę prywatności. Klikając "Akceptuję", wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej informacji